0
: 2
: 0.41 .
: 10
: 12.4 .
:
03.06.2020 08:29
--- !---

80% . 0.5 50 .
...
#
1631 1.85 . 48.54% 1.00 .
1615 6.00 . 28.57% 2.00 .
1608 4.80 . 44.44% 2.40 .
1514 1.70 . 25.00% 0.50 .
1513 0.90 . 50.00% 0.50 .
1489 0.91 . 50.50% 0.51 .
1466 Inna Mashkovsky2.30 . 60.00% 1.50 .
1310 5.00 . 90.20% 4.60 .
1298 Vasily Klevyanik4.23 . 88.45% 3.83 .
1296 Vasily Klevyanik1.30 . 33.33% 0.50 .